Mobiliteit en verkeersveiligheid

Ons mobiliteitsprogramma steunt op 2 belangrijke ankerpunten:

  1. Zwakke weggebruikers moeten het uitgangspunt zijn van elke mobiliteitsstudie of verkeersinrichting.
  2. Toegankelijkheid van de woonkernen zonder de wagen is voor ons een grote uitdaging. Woonkernen zijn bij uitstek het terrein van de voetgangers en fietsers, rollators en rolwagens. Ze dienen zoveel mogelijk autovrij gehouden te worden in samenspraak met de handelaars die uiteraard bereikbaar kunnen blijven voor de toelevering van hun zaak. Voorbeelden in andere gemeenten leveren aangename, sfeervolle en sociale ontmoetingsplaatsen op. De auto heeft zeker zijn plaats maar niet meer de ultieme voorrangsplaats.