Inspraak

Het beleid bouwt op de inspraak van de mensen, de inwoners. Wij willen een samenleving op mensenmaat. Dit wil zeggen dat mensen zelf aan het woord komen om dan met hun ideeën projecten te realiseren. Met het huidige bestuur werd inspraak enkel beperkt tot het informeren van inwoners, wij geloven erin dat we echt samen met inwoners kunnen nadenken over de samenleving. Inwoners krijgen een budget om zelf voorstellen te lanceren, die na een participatietraject gerealiseerd zullen worden.

Wij willen een duurzame samenleving en steunen alle projecten die daartoe bijdragen. Naast het ecologische is ook het "sociale" een belangrijk aspect in het DNA van Groen. Wij staan voor een gedegen kinderopvang, een betaalbare ouderenzorg en een flinke ondersteuning van armen in onze gemeente. Wij willen dat iedereen zich in onze gemeente zich thuis voelt. Een warm welkom voor iedereen. Ook voor allochtonen en vluchtelingen. Wij staan erop dat onze gemeente een charter van non-discriminatie en verdraagzaamheid opstelt.