Samen delen, samen rijden - Duurzaam autodelen in onze gemeente!

29 Maart 2023

Samen delen, samen rijden - Duurzaam autodelen in onze gemeente!

Els Knoops - Raadslid

Autodelen is al jaren geen futuristisch concept meer.

Sinds 2013 is er in de voormalige gemeente Puurs-Sint-Amands al een groep particulieren actief die auto's deelt. De Groene fractie heeft meerdere keren positieve voorstellen gedaan om op dit gebied het verschil te maken. Een van deze voorstellen was om nieuwe projectontwikkelaars te vragen autodeelprojecten te integreren in hun nieuwbouwappartementen. Hoewel de gemeente Puurs-Sint-Amands aangaf enthousiast te zijn over deze projecten, zijn ze nooit in de praktijk gebracht. Tijdens de Commissie Mobiliteit in 2021 werd gevraagd of er ook gemeentelijke deelauto's beschikbaar zouden komen. Het antwoord was dat dit niet gepland was tot 2024.

Eindelijk is het zover! Op maandag 27 april keurde de gemeenteraad, onder grote belangstelling van Groen, het punt goed waarbij er toegetreden zal worden tot de raamovereenkomst voor het leveren van elektrische deelwagens. Dit raamcontract van IGEMO met Coopstroom, Share4mobility en Klimaan is sinds 2021 beschikbaar. We hebben ook groen licht gekregen voor de levering van de deelwagens. Vermoedelijk zal er al voor de zomer de eerste deelwagen in onze gemeente te vinden zijn.