Groen trekt als 'Open Groen' naar de verkiezingen!

12 Juni 2024

Groen trekt als 'Open Groen' naar de verkiezingen!

Samen kunnen we een inclusieve, warme en groene gemeenschap opbouwen waar iedereen zich thuis voelt. Kom erbij, sluit je aan bij Open Groen, en laten we samen een verschil maken voor onze mooie gemeente!

Het politieke klimaat in Vlaanderen schuift op naar een harde en onverdraagzame samenleving. We willen in Puurs-Sint-Amands een dam opwerpen tegen deze algemene trend door lokaal een betrokken, sociaal en ecologisch beleid te voeren met extra aandacht voor wie het vandaag, om diverse redenen, moeilijk heeft.

Veel te lang is er een absolute meerderheid in Puurs-Sint-Amands aan zet geweest. Dat maakt het bestuur blind en duldt weinig tegenspraak. Democratie is meer dan de macht van de meerderheid. Democratie is meerstemmigheid. De stemmen van rechts en extreem rechts zijn nu al oververtegenwoordigd. Open Groen wil vanuit progressieve hoek tegenmacht vormen en een stem bieden aan burgers die belangrijke veranderingen op sociaal en ecologisch gebied willen.

Open Groen schuift volgende uitdagingen naar voren!

Van overstromingen naar oplossingen: Open Groen dringt aan op ontharding

Afgelopen winter hebben de inwoners van Liezele, Lippelo en Oppuurs te maken gehad met ernstige overstromingen. Er wordt teveel gebouwd in onze gemeente. 18,1% van de gemeente is verhard en er is 42,5% ruimtebeslag (10% boven het Vlaamse gemiddelde). Er wordt nog steeds gebouwd in overstromingsgevoelig gebied. Open Groen wil werk maken van een bouwshift/bouwstop en investeren in ontharding. Er is nood aan minstens 110 ha ontharding. Door te ontharden beschermen we ons tegen wateroverlast en maken we onze gemeente bestendig tegen hitte en droogte. Voldoende bomen en groen, in én buiten de woornkernen,  horen voor Open Groen bij de basisinfrastructuur van een klimaatbestendige gemeente.

Open Groen strijdt voor betaalbare klimaatbestendige woningen én beter openbaar vervoer.

Open Groen streeft naar een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Ons woon- en mobiliteitsbeleid is te veel gericht op de middenklasse en koning auto. Wie minder begoed is, heeft het moelijk om een duurzame en betaabare woning te vinden en is aangewezen op verouderde woningen in de deelgemeenten die met openbaar vervoer moelijk bereikbaar zijn

Open Groen wil een woonbeleid gericht op betaalbare en duurzame (sociale) woningen voor mensen met een laag inkomen, zodat ook zij met de impact van klimaatverandering kunnen omgaan. Het mobiliteitsbeleid is ook gericht op mensen zonder auto. Die moeten kunnen rekenen op een frequent en nabij openbaar vervoer én veilige voet,-en fietspaden.

Een gemeente als Puurs Sint Amands hééft de middelen om deze basisrechten voor iedereen bereikbaar te maken.

 Kom erbij! Open Groen zoekt bondgenoten voor dit project!

Sociaal geëngageerde mensen zijn meer dan welkom om samen een open lijst te vormen. Groen stelt zich open met de lijst “Open Groen” waar plaats is voor progressieve onafhankelijken.

Er zijn verschillende vormen  van engagement mogelijk:

  • kandidaat zijn om te zetelen in de gemeenteraad;
  • een programma mee helpen uitschrijven;
  • de sociale media organiseren;
  • huisbezoeken afleggen;
  • flyers bussen; verkiezingsborden plaatsen;
  • .....er gewoon mentaal of fysiek bij zijn.

Als jij deze meningen en plannen deelt, ben je meer dan welkom.

Breng Els Knoops -huidig gemeenteraadslid van Groen-  van je interesse op de hoogte via een berichtje naar [email protected] of telefonisch naar 0478/59 52 27

Wil je meer weten waar wij inhoudelijk voor staan? Dit kan je hier lezen!

Foto: v.l.n.r. Joos Wauters , Els Knoops, Ludo Segers, Victor Mbangu, Marleen Vos