Groen behaalt overwinning met gifvrije bebloemingsactie in Puurs-Sint-Amands

28 Februari 2023

Groen behaalt overwinning met gifvrije bebloemingsactie in Puurs-Sint-Amands

Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands heeft op vraag van onze partij beslist om de bebloemingsactie voortaan gifvrij te organiseren. Dit werd gerealiseerd door middel van een amendement op het reglement van de actie, waarin de verplichting om gifvrije bloemen te gebruiken werd opgenomen.

Daarnaast worden alle deelnemers van de bebloemingsactie aangemoedigd om een charter te ondertekenen waarin zij beloven om hun tuinen gifvrij te houden. Om dit te bereiken zal de gemeente informatie en tips verstrekken over gifvrije tuinaanleg en -onderhoud. Zo willen we onze inwoners bewust maken van de voordelen van een duurzame en milieuvriendelijke aanpak. Een goede tuinaanleg is hierbij heel bepalend, omdat deze ervoor kan zorgen dat de tuin makkelijker gifvrij kan worden onderhouden. De gemeente zal daarom ook informatie en tips over gifvrije tuinaanleg verstrekken aan de deelnemers van de bebloemingsactie en alle inwoners van Puurs-Sint-Amands, zodat zij hun tuin op een milieuvriendelijke en duurzame manier kunnen onderhouden.

Wij zijn zeer verheugd met deze beslissing en benadrukken het belang van een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van de bebloemingsactie. De gemeente roept op vraag van Groen ook alle inwoners van Puurs-Sint-Amands op om het initiatief zonderisgezonder.be te steunen, dat zich inzet voor een gifvrije omgeving en gezondere leefomgeving. De gemeente zal dit initiatief dan ook promoten bij alle deelnemers van de bebloemingsactie en de inwoners van de gemeente in het algemeen.