Geen schietstand in onze gemeente!

15 Februari 2024

Geen schietstand in onze gemeente!

Al van in de tijd van Agalev is Groen tegen de schietstand in Ruisbroek geweest.   

In 2022 werd er al een vergunningsaanvraag ingediend die geweigerd werd door de gemeente Puurs-Sint-Amands. Daarop is Klein-Brabantse Shootingclub van Ruisbroek (KBSC) in beroep gegaan, de beroepsprocedure is nog steeds lopende.

Nu heeft KBSC een tweede vergunningsvraag ingediend bij de provincie Antwerpen en wordt de gemeente Puurs-Sint-Amands enkel voor een niet bindend advies geraadpleegd. Normaal gezien zou zo’n vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend moeten worden. Echter voorzien ze bij de nieuwe vergunningsaanvraag een over gedimensioneerde gastank van 12000 liter voor de verwarming van hun clublokaal terwijl hun verbruik 5000 liter per jaar zal zijn. Hierdoor dient men een klasse 1 vergunning aan te vragen die rechtstreeks door de provincie afgehandeld wordt.

We hebben de volgende bezwaren:  

  • Op geen enkele wijze wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor de schietstand, zelfs niet na jarenlang aandringen van de omwonenden én vele inwoners van onze gemeente.
  • De openingsuren worden nog verruimd. Op de oude locatie werd er 3 dagen in de week geschoten van 10 u tot 17 u. Voor de nieuwe aanvraag willen ze het aantal openingsdagen per week opvoeren tot 5 en de openingsuren verruimen van 10 u tot 18 u, dit inclusief alle zaterdagen en zondagen van het jaar. 
  • Deze schietstand heeft een grote impact op het mentale welzijn van de omwonenden. Het is de plicht van de samenleving om hier rekening mee te houden.
  • De schietinrichting zal nog meer overlast bezorgen door de uitbreiding van openingsuren. 
  • De schietinrichting zal een invloed hebben op de fauna én flora van Hof-ter-Zielbeek én alle omliggende natuur. 

Tot slot heeft de schietclub zich in het verleden nooit aan afspraken gehouden. 

Voor de nieuwe vergunning loopt er een openbaar onderzoek van 27 januari tot en met 25 februari. Het dossier met referentie 2023172038 kan u inkijken via het omgevingsloket of inkijken in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands na afspraak.

We roepen ook om bezwaar in te dienen. Dit kan tot en met 25 februari met een elektronisch bezwaarschrift indienen via het omgevingsloket of schriftelijk in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands met vermelding van het dossiernummer “OMV_2023172038 (OV 202427)”. Elk lid van een gezin kan er één indienen. 

Hier kan je het voorbeeld bezwaarschrift vinden dat werd opgesteld door de actiegroep Leefbaar Ruisbroek. Het staat je vrij om hier een eigen versie van te maken én in te dienen.