Groen dient bezwaar in tegen Heiken

13 Maart 2018

Groen dient bezwaar in tegen Heiken

Indien de gemeente Sint-Amands geen stappen onderneemt verdwijnt er tussen de Heiken tot Jozef cardijnstraat over de buisstraat een hele open vlakte met bomen. Imwo invest uit Temse diende een verkavelinsgaanvraag van maar liefst 5,32 hectare in eerste fase in. In de eerste fase zou het gaan over een ontwikkeling van 69 te bebouwen loten grond met een doorgang via de straat Heiken. Drie van deze loten zijn voor appartementen, de rest is voor halfopen en open bebouwingen. “Sint-amands is tussen de dorpskernen in nog heel groen en landelijk. Door het aansnijden van deze open ruimte aan de rand Sint-Amands gaat en heel mooi stuk natuur aan de rand het centrum verloren. We vragen dan ook om de vergunning en ingediende bezwaarschriften grondig te bekijken.” haalt gemeenteraadslid Steven Prinsen uit Puurs aan. “Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente Puurs-Sint-Amands nadenkt over een visie wat betreft ruimtelijke ordening. De open ruimte is schaars, de luchtkwaliteit van onze gemeente is slecht. Wat maakt dat zeer waardevolle bomen nooit gecompenseerd kunnen worden door het betalen van een geldsom of heraanplanten van nieuwe bomen. Voor ons moeten er eindelijk structurele maatregelen genomen worden. Woonuitbreidingsgebieden kunnen onbebouwd blijven of bebost worden, maar daar staat de gemeente momenteel niet bij stil” Vult Els Knoops, voorzitter van Groen Puurs-Sint-Amands aan. “Het is gelukkig nog niet te laat, nu moet het college van burgemeester en schepenen beslissen wat er gaat gebeuren en welke beslissing zij zullen nemen. Heel wat inwoners hebben vragen en bedenkingen bij deze aanvraag, waar geld primeert en het leefmilieu van ondergeschikt belang is” merkt Prinsen op.