Kritische bedenkingen bij de voorzetting van de samenwerking met Dębica

22 Februari 2021

De samenwerking met Dębica staat ondertussen al een tijdje onder spanning. Dębica steunt het charter of Family Rights. Dit werd vastgesteld als volgt : ”Het Handvest van de rechten van het gezin van de lokale overheid, bijlage van dit besluit, wordt goedgekeurd als uiting van de bescherming van de in de grondwet van de Republiek Polen verankerde waarden, waaronder de bescherming van het gezin , van het huwelijk als verbond van een vrouw en een man, van het ouderschap en het moederschap, van het recht op bescherming van het gezinsleven, van het recht van ouders om hun kinderen op te voeden in overeenstemming met hun eigen overtuigingen en het recht van een kind op bescherming tegen zedelijk bederf.” Voor ons is het stopzetten van de steun voor het Charter of Family Rights vanuit het bestuur van Dębica een noodzakelijke voorwaarde om de samenwerking vanuit ons gemeentebestuur weer verder te zetten. Volgens het gemeentebestuur van Dębica is dit iets wat ook in de grondwet is opgenomen en houdt dit charter dus niets discriminerends in. Steven Prinsen, gemeenteraadslid stelde het heel mooi: “Iets dat in de grondwet staat, hoeft niet bevestigd of verdedigd te worden door het tekenen van een Charter.” De boodschap had dan ook duidelijk moeten zijn dat het intrekken van de steun voor dit charter een onontbeerlijke voorwaarde is voor een samenwerking tussen Puurs-Sint-Amands en Dębica. Het gemeentebestuur van Puurs stelt dat ze er op gaat toezien dat de mensenrechten in Dębica gevolgd worden. Hiervoor wordt geen enkele omschrijving of toelichting voorzien om te duiden hoe men dit wil doen. Noch in concrete doelen, noch in concrete voorstellen.We weten allemaal dat deze situatie vanop afstand monitoren moeilijk wordt, misschien zelfs onmogelijk, zeker als er geen contacten zijn met de mensen die door de steun voor dit Charter mogelijks uitgesloten worden. Door dit zonder weerstand te laten passeren wordt de conservatieve massa gesteund. Door hier niet tegen in te gaan wordt vanuit Puurs-Sint-Amands een signaal gegeven dat er een visie gedeeld wordt rond een LGBTQI-vrij beleid. Dit moet voor ons dan ook sterk veroordeeld worden! Het feit dat we gaan waken over het respecteren van de mensenrechten voor iedereen, ook voor de LGBTQI+ gemeenschap, is gezien de afstand onmogelijk.  De grootste rol hier is volgens ons voor Europa weggelegd, maar ook wij moeten lokaal onze verantwoordelijkheid nemen. Een samenwerking met Dębica verderzetten druist regelrecht in tegen ons basisidee. Jammer genoeg was Groen de enige fractie die tegen stemde. CD&V/Team Koen, NVA en Vlaams Belang Stemden voor, de Kr8! fractie besliste te onthouden.