Fijn Stof in Klein Brabant

21 November 2016

Fijn Stof in Klein Brabant

Naar aanleiding van fijn stofmetingen die Groen Klein-Brabant tijdens de meimaand uitvoerde, organiseerde Groen Klein-Brabant vrijdagavond 18 november een infoavond in de Nieuwe Ark te Ruisbroek. Gastsprekers waren Prof. Dr. Dirk Avonts UGent en Ingrid Pira, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen. ”We hebben op 57 verschillende plaatsen in gans Klein-Brabant gemeten” zegt Remy Verheyen, voorzitter van Groen Puurs. “Metingen tijdens een weekend zijn dan wel goed, de resultaten van de metingen tijdens de week waren zo slecht, dat we besloten deze infoavond in te richten,” vult de voorzitter van Groen Bornem, Nicole Van Praet, verder aan. “De metingen in Klein-Brabant tijdens de weekdagen liggen op vele plaatsen hoger dan in Antwerpen, zelfs in verschillende woonkernen,” voegt Dirk Avonts er nog aan toe. Verder belichtte hij vooral de negatieve effecten voor onze gezondheid door blootstelling aan fijn stof voor onze gezondheid. Ingrid Pira gaf toelichting over wat niet en wel kan op het vlak van ruimtelijke ordening. Zij benadrukte ook dat de hoge kost van de gezondheidszorgen als gevolg van fijn stof niet wordt meegerekend als het gaat over de totale milieukost. Tot slot gaf Nicole Van Praet ons nog enkele cijfers mee, de hoogst gemeten waarde in Puurs lag op 52µg/ m³, voor Bornem 51µg/m³ en Sint-Amands op 48µg/m³. De Europese grenswaarde voor PM2.5 (fijne stofdeeltjes) is 25µg/m³, de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie is 10µg/m³.