Groen wil een fusie met de drie gemeenten tot Klein-Brabant

10 Juni 2017

Groen wil een fusie met de drie gemeenten tot Klein-Brabant

De leden van de Groene partij uit de drie gemeenten hebben zich uitgesproken over een mogelijke fusie van Puurs en Sint-Amands tot één gemeente. De conclusie is een nodeloze tussenstap. Groen wil één fusiegemeente Klein-Brabant. Dat getuigt van gezond verstand omdat de sociale, economische en culturele eenheid van de regio overeenkomt met de grenzen van één gemeente: "Klein-Brabant ". Het is nu al een sterke regionale speler, tevens is er heel wat concrete samenwerking op het niveau van Politie, Sociale Woonmaatschappijen en cultuur. We hebben gemerkt dat er zonder raadpleging van de bevolking nu een fusie op de agenda staat tussen Puurs en Sint-Amands. Dit is ongehoord. Wij willen dat eerst de bevolking wordt geraadpleegd. Voor ons is het betrekken van alle inwoners bij zulke beslissingen héél belangrijk, deze of geen fusie kan niet enkel door politieke zwaargewichten genomen worden. Desnoods moet er maar een verkiezing over heen gaan. "Het verwondert ons dat Burgemeester Koen Van Den Heuvel die sinds ons voorstel rond de Cyriel Verschaevestraat, zich bekeerde tot burgerparticipatie als basisdemocratie dit principe al heeft laten varen" zegt Remy Verheyen van Groen Puurs. Geheime onderhandeling In de afgelopen weken vonden de geheime onderhandelingen met de 3 gemeenten plaats. Dat bewijst dat het houden van een sereen en publiek debat moeilijk ligt bij CD&V, de grootste partij in Klein-Brabant. Onze Groene partij staat open voor gesprekken, maar werd nergens betrokken, ook niet in Bornem waar ze mee bestuurt. De inhoud bij fusiegesprekken moet gaan over dienstverlening en directe participatie van burgers aan het bestuur, want door de schaalvergroting tot een regio met circa 46000 mensen wordt het erg belangrijk de vinger aan de pols te houden bij de inwoners van alle deelgemeenten, ook kleinere wijken of dorpsgemeenschappen mogen niet in de kou blijven staan. Daarnaast biedt de fusie ook kansen op het vlak van mobiliteit, toerisme en lokale economie, typisch grensoverschrijdende bevoegdheden. Het is zoals bedrijven die fusioneren, elke stap wordt minutieus voorbereid en grondig uitgespit. De top down aanpak van deze poging tot fusie is dan ook geen  garantie op succes, maar veeleer op maat van de ambities van enkele personen.