Groene realisaties

24 Maart 2019

Groene realisaties

“25 euro is een redelijke prijs voor uitgebreid opzoekingswerk”   We zijn pas maart en toch heeft Groen door eigen agendapunten en ook de peper te zijn op het beleid al twee veranderingen aan het beleid kunnen teweeg brengen. In december werd de retributie voor administratieve stukken geagendeerd op de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands. In dit punt werd er voor opzoekwerk van meer dan één uur werk een prijs van 100 euro gevraagd. Gemeenteraadslid, Steven Prinsen vroeg toen om dit reglement te herzien en de prijs aan te passen. “Als groene fractie vinden wij openbaarheid van bestuur een zeer belangrijke waarde, iedereen moet toegang hebben tot informatie en we vinden een prijs van 100 euro niet redelijk. Juridisch gezien mag de gemeente een redelijk prijs vragen, waar we toen 25 euro hebben voorgesteld. Koen Van den Heuvel beloofde dat de prijs ging worden aangepast, maar dit nu niet kon omdat in beide raden hetzelfde reglement werd gesteld. In februari werd dit punt nogmaals geagendeerd omdat het door de fusie een lichte aanpassing moest ondergaan, maar de prijs was nog steeds onaangeroerd. Daarop reageerde Steven Prinsen, weer met dezelfde tussenkomst. Tijdens de gemeenteraad van 25 maart werd het herziene retributiereglement voorgelegd. De prijs van 100 euro voor het opzoekingswerk van de kadastrale percelen blijft, maar voor alle andere informatie zal de prijs teruggeschroefd worden naar 25 euro. “We zijn dan als Groene fractie zeer blij met de kleine realisatie, waardoor iedereen tegen een lagere prijs documenten kan opvragen in het kader van de openbaarheid van bestuur.” Besluit Els Knoops, fractieleider.   De werkmannen gehuld in nieuwe faire kleding door de aandacht van Groen Op de gemeenteraad van 4 februari agendeerde Els Knoops het punt om rekening te houden met het feit dat werkkledij en stoffen gadgets die worden aangekocht voldoen aan faire arbeidsvoorwaarden. “Het begon bij ons te dagen op de nieuwjaarsreceptie, iedere inwoner kreeg een stoffen boodschappentas, met daarin een etiket made in India en een vreemde code erin. We hadden bedenkingen bij de wijze waarop deze tassen geproduceerd werden. Daarom besloten we om te agenderen dat bij iedere aankoop er voldaan wordt aan faire arbeidsvoorwaarden.”. Schepen Van der Poorten verantwoordelijk voor aankoopbeleid repliceerde hierop dat de gemeente Puurs al in 2009 zich akkoord verklaarde met de schone klerencampagne en dus steeds hieraan voldaan zou moeten zijn. Op de gemeenteraad van 25 maart kwam het bestek voor de gunning van de werkkledij van de werkmannen ter stemming. “We zijn als fractie zeer blij dat er zowel in de beschrijving als bij de criteria voor de gunning duidelijk is opgenomen dat er zowel aan de arbeidsvoorwaarden als aan criteria voor het milieu moet worden voldaan. Binnenkort zal dan ook iedere werkman uitgedost in faire werkkledij zijn met de extra aandacht die er door Groen op dit item werd gelegd.”