Waardevolle gemeentelijke oude populier dreigt gekapt te worden

16 Juli 2020

Waardevolle gemeentelijke oude populier dreigt gekapt te worden

Door opmerkzame buurtbewoners werden we ingelicht over het feit dat een hele rij bomen in het Haverblok gekapt dreigt te worden voor de komst van 8 woningen. Het betreft een nieuwe verkavelingsaanvraag. De buurt is bezorgd over de toekomst van het groenscherm tussen hun woningen en de N16. Dat deze verkaveling er moet komen lag met het RUP al even vast, maar dat er verschillende bomen waaronder één gigantische Canadapopulier met een omtrek van 4 meter 70 omtrek moet wijken voor een weg is onaanvaardbaar. Daarnaast staat in diezelfde rij bomen ook een waardevolle driedelige acacia die ook zal worden gerooid.  “Groot was onze verbazing toen we vaststelden dat deze bomen op gemeentelijke grond staan, maar dat het wordt opgenomen in een verkavelingsaanvraag van particuliere eigenaars. Dit schept de indruk dat de gemeente de kap van deze bomen onzichtbaar in het geheel wou laten opgaan. De motivering voor het kappen van de boom betreft welgeteld 8 zinnen. Al een geluk dat opmerkzame buurtbewoners zagen dat hier de gemeentelijke bomen voor moeten sneuvelen.” vult Els Knoops, gemeenteraadslid voor Groen verder aan. “Verschillende experts hebben geoordeeld dat deze bomen in perfecte conditie zijn, al werd er een twee tal weken geleden doelbewust schade aan de boom aangebracht. Experts bevestigen dat deze boom gezien de omvang afstamt van een zeer oude populierensoort. We roepen de gemeente via een bezwaarschrift op om deze boom en de driedelige acacia te vrijwaren van de kap en om het INBO te laten onderzoeken van welke genetische afkomst deze populier is. Het behoud en het opstarten van een plan van aanpak voor deze monumentale boom is het minste wat de gemeente kan doen.” Je kan je eigen bezwaarschrift tot en met 26 juli 2020 overmaken aan het gemeentebestuur. Dit kan via het omgevingsloket of door het tegen ontvangstbewijs af te geven in het gemeentehuis. Een voorbeeld bezwaarschrift kan u hier terugvinden.  https://youtu.be/uspUpIP24u4