Gemeente gaf weer goedkeuring voor een museumpaviljoen in het landschapspark

14 Januari 2023

Gemeente gaf weer goedkeuring voor een museumpaviljoen in het landschapspark

We moeten als Groen alle opmerkingen met betrekking tot het vorige project herhalen. De gemeente doet het deze keer niet beter dan de vorige keer.

Er is een nieuwe vergunning afgeleverd voor de bouw van een toeristisch infopunt en museumpaviljoen 2.0. Dit is weer voorzien in het midden van het Landschapspark. Vorige winter kwam Groen samen met een hele reeks inwoners ook in opstand tegen een gelijkaardige aanvraag. De gemeente gaf toe dat het vergunde paviljoen beter niet kon worden gerealiseerd. De gemeente gaf het volgende aan: “Het klopt echter dat het geplande bouwvolume écht wel groot is, maar daar is ook een reden voor. Men wilde het gebouw zo veel mogelijk laten opgaan in de natuur, door het -net zoals het JOC- onder een groene helling te verstoppen. Ook willen we meteen de vuilniscontainers van alle gebruikers van het Fort uit het zicht opbergen, een extra parkeerplaats voor personen met een handicap in het geheel verwerken…” zegt Schepen Morel. U kan een samenvatting lezen in dit persbericht.

De gemeente ging ondanks de felle kritiek niet aan de slag met de opmerkingen van de inwoners. Volgens hun hoort het museumpaviljoen én toeristisch informatiepunt thuis ter hoogte van het Fort. Ze heeft zichzelf nu een nieuwe vergunning toegekend, er kan nog bezwaar worden aangetekend bij de provincie tot en met 26 januari 2023. 

We moeten als Groen alle opmerkingen met betrekking tot het vorige project herhalen. De gemeente doet het deze keer niet beter dan de vorige keer. Er heeft weer geen communicatie over dit project plaatsgevonden en de realisatie van dit toeristisch paviljoen wijkt af van het goedgekeurde RUP van het landschapspark. Het klopt dat de gemeente bij wet niet verplicht is om hierover te communiceren, toch is dit de tweede maal op rij dat ze de inwoners niet de mogelijkheid geeft om hun visie met het bestuur te delen. Het is een teleurstellende houding van een bestuur. 

Wat zijn onze opmerkingen met betrekking tot dit project: 

  1. Ruimtelijke inplanting: Het inplannen van het infopunt op deze locatie is niet conform het geldende RUP. Hierin worden alleen kleine arbi's en parkbebouwing zoals op het plan toegelaten. (p.7) Dit gebouw is niet kleinschalig én vergelijken met het restaurant én fort is ook totaal verkeerd om van een kleinschalig gebouw te kunnen spreken. De gemeente had volgens ons eerst grondiger andere pistes moeten onderzoeken: een toeristisch infopunt in het Fort, op de parking vooraan in de Molenstraat,...  Ze blijft halsstarrig bij haar visie en wenst deze pistes niet te onderzoeken.  
  2. Fluviaal overstromingsgevoelig gebied: Het paviljoen ligt in gebied dat dreigt te overstromen. Het is dan ook ongezien dat een gemeente een eigen paviljoen bouwt in overstromingsgevoelig gebied!
  3. Grootte van het gebouw: Het gebouw is nauwelijks kleiner dan het eerder voorgestelde gebouw. De oppervlakte blijft 7,80 meter op 7,80 meter. Een paviljoen van 60 m2. Waar het vorige project 7,59 meter op 8,13 meter was kunnen we dit niet kleiner noemen. Ook de hoogte is niet aangepast. De hoogte van 2,50 op het laagste punt en 4,50 meter op het hoogste punt van de luifel. Voor onze fractie blijft het pand op deze plek storend en veel te groot. 
  4. Mobiliteit: Er worden twee parkeerplaatsen met bijkomende halfverharding voorzien. In het RUP staat over de parkeerplaatsen het volgende: "Parkeerplaatsen in het landschapspark zijn enkel toegelaten in de grafisch aangeduide deelzones van de ontvangstruimte en de parkfilter."(p.7) Er is met dit plan dus wel een grondige afwijking ten aanzien van het originele RUP. Voor de mindervalide stellen we voor om fileparkeren toe te laten op de reeds bestaande betonnen verharding. 

Het is voor ons als partij van essentieel belang dat de inwoners op een respectvolle en democratische manier hun eigen stem kunnen laten horen over de ruimtelijke ordening van onze gemeente. U kan via de link hieronder de belangrijkste informatie terugvinden: 

  • Het vergunde project kan u hier op het omgevingsloket raadplegen, het volledige dossier kan u inkijken op het gemeentehuis. 
  • De stedenbouwkundige voorschriften voor dit perceel werden vastgelegd in het RUP Landschapspark. Dit kan u hier lezen. 
  • De toelichtingsnota van het RUP landschapspark kan u hier terugvinden.
  • Via de kaarten op Geopunt kan u kijken, hoe het project ingebed is in de omgeving. 

Op deze wijze kan u zelf oordelen wat u vindt van het project. Indien u niet akkoord bent met dit project, kan u hier onze petitie tekenen.

U kan via deze link bezwaar indienen. Opgelet! Er geldt dossiertaks, u moet namelijk 100 euro betalen om beroep aan te tekenen.