Emile Verhaeren: een verwaarloosde hulde in de gemeenteraad

06 Juni 2023

Emile Verhaeren: een verwaarloosde hulde in de gemeenteraad

"We begrijpen niet wat er zo moeilijk is aan het goedkeuren van een motie over de Naam Emile Verhaeren. Het is een dieptepunt in de gemeenteraad en het belang van de inwoner van Puurs-Sint-Amands staat niet centraal."

Anto Ciuca, raadslid voor Groen, stelde op de gemeenteraad van 5 juni een zeer mooi en verbindend voorstel voor: "Welke vorm het museum ook krijgt, wij vinden dat vandaag de keuze moet gemaakt worden om Emile Verhaeren de plek te geven die hij verdient. Deze plek moet hij krijgen in de Naam van het centrum." Ze kreeg veel bijval van NVA en KR8!, die zelf ook een agendapunt of vraag stelden met dezelfde bezorgdheid: "Emile Verhaeren moet geëerd worden."

CD&V Team Koen vroeg dat Anto Ciuca, haar agendapunt (dat u hier kan lezen) introk. Ze dienden twee amendementen in op het agendapunt van NVA. In eerste instantie was er onduidelijkheid over het amendement van CD&V, dat niet expliciet weergaf dat men de naam Emile Verhaeren wil vermelden in de naam van het Museum of belevingscentrum. Na een grondige discussie in de gemeenteraad gaf de burgemeester aan dat ze Emile Verhaeren in de naam van het museum zullen vermelden en dat ze de subsidies zullen verhogen zoals al beloofd tijdens de Raad van Bestuur. Tot vandaag is het niet duidelijk van waar de vraag tot intrekking van het agendapunt van Groen komt. Groen stelde alleen maar voor om goed te keuren dat de Naam Emile Verhaeren vermeld zal worden in de naamgeving van het museum of belevingscentrum.

Als fractie gingen wij niet akkoord met het intrekken van het agendapunt. Ons agendapunt zelf werd geciteerd door burgemeester Koen Van den Heuvel tijdens de zitting ter verantwoording van hun amendement op het agendapunt van NVA. "We begrijpen niet wat er zo moeilijk is aan het goedkeuren van een motie over de Naam Emile Verhaeren. Het is een dieptepunt in de gemeenteraad en het belang van de inwoners van Puurs-Sint-Amands staat niet centraal. Het bevestigde helaas het gedachtegoed van veel mensen. De gemeenteraad in Puurs-Sint-Amands is een verheven orgaan waar geen verbinding en dialoog centraal staat. Ik ben diep teleurgesteld, omdat dit voor mij de opdracht van de gemeenteraad is." stelt Els Knoops, gemeenteraadslid van Groen.

"We zijn de politiek ingestapt om samen een verschil te maken. Helaas is wat we vandaag hebben gezien dat niet. Wie denkt dat we daarom ons hoofd laten hangen, heeft het mis. We zullen altijd op een correcte manier blijven handelen. Daarom hebben we het amendement van CD&V Team Koen wel goedgekeurd als aanvulling op het agendapunt van NVA." stelt de Groen Fractie.

Foto: Emile Verhaerenmuseum - bron: OKV