Onze speeltuinen zijn eindelijk rookvrij!

06 Oktober 2021

Onze speeltuinen zijn eindelijk rookvrij!

Op 19 september 2019 agendeerde Els Knoops, gemeenteraadslid van onze fractie een agendapunt met de vraag aan het bestuur om de speeltuinen in Puurs-Sint-Amands rookvrij te maken. Er stonden drie voorstellen in haar agendapunt.  Het gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands sluit zich aan bij generatierookvrij en vraagt het label Generatie Rookvrij aan.  Er wordt getracht om in 2020 de speeltuinen in Puurs-Sint-Amands rookvrij te maken. Het lokaal bestuur draagt haar label Generatie Rookvrij uit en helpt andere partners in het realiseren van rookvrije omgevingen voor kinderen en jongeren. Schepen Morel haalde aan dat ze heel blij was met het agendapunt, maar dat ze op 14 mei het charter van de gezonde gemeente ondertekende. CD&V Team Koen stemde het agendapunt tegen, want ze wensten dit apart label niet aan te vragen ondanks "dat het een fantastisch voorstel is". Voor onze fractie ontbrak het CD&V Team Koen toen aan moed om toe te geven dat dit een goed voorstel is en dat dit wel alle steun verdiende.  De tijd staat echter niet stil en stelselmatig merkten we de afgelopen tijd op dat aan BuSo Sjabi (met label generatie rookvrij) en ook de speeltuin van Sint-Pietersburcht wel rookvrij werden.  Naar aanleiding van de wereld anti-tabaksdag op 31 mei stelde Els Knoops opnieuw een vraag over het aanvragen van het label generatie rookvrij en om rookvrije speeltuinen te realiseren. Hier kreeg onze fractie positief bericht. De gemeente ging haar speeltuinen rookvrij maken én het label aanvragen. Vandaag stelden we vast dat alle speeltuinen in Puurs-Sint-Amands vanaf nu rookvrij zijn. We zijn als fractie zeer blij, want zien roken doet roken. We zullen op de volgende gemeenteraad vragen om ook werk te maken van het derde actiepunt zodat scholen, jeugdverenigingen,... ook ondersteuning krijgen van de gemeente bij het rookvrij maken van hun school en jeugdvereniging.