Gemeente bouwt nieuw toeristisch info- en museumpaviljoen in het landschapspark

02 Maart 2022

Gemeente bouwt nieuw toeristisch info- en museumpaviljoen in het landschapspark

Op deze wijze kan u zelf oordelen wat u vindt van het project.

Er is een vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuw toeristisch infopunt midden in het Landschapspark. Dit infopunt zal zich bevinden schuin tegenover het Fort van Liezele op het grasveld tussen de schaatsvijver en de evenementenweide. De gemeente Puurs-Sint-Amands diende een aanvraag in bij het college en deze leverde op 7 februari 2022 de vergunning af.

We begrijpen dat er voor- en tegenstanders zijn van dit project. We betreuren als Groen dat er geen communicatie over dit project heeft plaatsgevonden. De realisatie van dit toeristisch paviljoen wijkt af van het geldende en goedgekeurde RUP van het landschapspark. Het klopt dat de gemeente bij wet niet verplicht is om hierover te communiceren. Aanstaande gemeenteraad 7 maart 2022 zullen we vragen dat de gemeente de inwoners alsnog inlicht! 

Het is voor ons als partij van essentieel belang dat de inwoners op een respectvolle en democratische manier hun eigen stem kunnen laten horen over de ruimtelijke ordening van onze gemeente. De burgemeester gaf onlangs zelf aan dat zij dit met het college ook zeer belangrijk vinden. Daarom kan u via de linken hieronder de belangrijkste informatie terugvinden: 

  • Het vergunde project kan u hier op het omgevingsloket raadplegen, het volledige dossier kan u inkijken op het gemeentehuis. 
  • De stedenbouwkundige voorschriften voor dit perceel werden vastgelegd in het RUP Landschapspark. Dit kan u hier lezen. 
  • De toelichtingsnota van het RUP landschapspark kan u hier terugvinden.
  • Via de kaarten op Geopunt kan u kijken, hoe het project ingebed is in de omgeving. 

Op deze wijze kan u zelf oordelen wat u vindt van het project. Indien u niet akkoord bent met dit project, kan u via deze link bezwaar indienen. Opgelet! Er geldt dossiertaks, u moet namelijk 100 euro betalen om beroep aan te tekenen.

Wat zijn onze opmerkingen met betrekking tot dit project: 

  1. Ruimtelijke inplanting:We vinden het inplannen van het infopunt op deze locatie, niet conform het geldende RUP. Hierin worden alleen kleine arbi's en parkbebouwing zoals op het plan toegelaten. (p.7) De gemeente had volgens ons eerst grondiger andere pistes moeten onderzoeken: een toeristisch infopunt in het Fort, op de parking vooraan in de Molenstraat,...  
  2. Effectief overstromingsgevoelig gebied: Het project ligt grotendeels in effectief overstromingsgevoelig gebied. Na de zware overstromingen in Wallonië deze zomer is het onbegrijpelijk dat men hier wilt bouwen. 
  3. Grootte van het gebouw: Het gebouw heeft een breedte in de richting van de Molenstraat met 7,59 meter en een lengte van 8,13 meter in de richting van het Fort. De hoogte op de hoek zal ook 3,75 meter + omheining 1,10 meter hoog zijn. De gemeente heeft met de tallud die afloopt richting de schaatsvijver getracht dit te laten opgaan in het park. Voor onze fractie is het pand op deze plek storend en te groot. 
  4. Mobiliteit: Er worden twee parkeerplaatsen voorzien naast het paviljoen, die hun draaicirkel krijgen over een voetgangers en fietserszone. In het RUP staat over de parkeerplaatsen het volgende: "Parkeerplaatsen in het landschapspark zijn enkel toegelaten in de grafisch aangeduide deelzones van de ontvangstruimte en de parkfilter."(p.7) Er is met dit plan dus wel een grondige afwijking ten aanzien van het originele RUP.