Bioterra

09 Maart 2016

Bioterra

Groen roept het provinciebestuur op om een milieuvergunning voor het bedrijf Bioterra in de kanaalzone te weigeren. De Groene partijen uit Boom, Niel, Puurs en Bornem spreken hun volle steun uit aan de actiegroepen rond Bioterra. Groen rekent erop dat de Provinciale Overheid die eerstdaags een beslssing moet nemen over de milieuaanvraag van Bioterra rekening zal houden met de negatieve adviezen van hun gemeentebesturen, en de bijna 1500 bezwaarschriften die zijn ingediend. Koen Peeters van Groen Boom: ‘De kanaalzone Willebroek - Wintam is nu al meer dan verzadigd van de afvalverwerkende bedrijven die leefbaarheid in onze woonkernen ernstig bedreigen. Denken we daarbij aan de herhaalde afvalbranden bij het bedrijf Van Gansewinkel. Daarbovenop worden we geregeld geconfronteerd met een penetrante geur die vermoedelijk afkomstig is van TSA, een tankreinigingsbedrijf gevestigd op Willebroek - Noord.’ ‘Op de site in Wintam waar Bioterra momenteel gevestigd is kregen ze van de Milieu Inspectie extra regels opgelegd waardoor ze bedrijvigheid naar Puurs zouden willen verhuizen. Toch zijn ze bij Minister Schauvliege tegen deze extra maatregelen in beroep gegaan waar ze vorige week bot hebben gevangen.’ aldus Nicole Van Praet van Groen Bornem. “Door de merendeels zuidwesten wind zijn we in Niel en Boom de grootste pineut.’ Vult Carl Broeckx van Niel aan. ‘Nog maar stof-, geur- en lawaaihinder kan echter niet. We gaan er vanuit dat de provinciale overheid dan ook consequent zal zijn in dit dossier en een vergunning zal weigeren voor de site Nijverheidsstraat te Ruisbroek.’   Naar aanleiding van de aangevraagde milieuvergunning organiseerde Bioterra in januari een infovergadering te Ruisbroek. Hier verklaarde zij dat ze op de site van de Nijverheidsstraat niet het bedrijf teveel zijn daar het terrein bestemd is voor milieubelastende industrie en de aanpalende bedrijven soortgelijke bedrijvigheid uitoefenen. Bovendien as zijn bedrijf zelfs een voorbeeld voor deze buren. ‘De reputatie van Bioterra kennende, was dit even de wenkbrauwen fronsen en diep slikken.’ aldus Remy Verheyen van Groen Puurs. ‘Meten is weten’ stelt Carl Broeckx ‘De Vlaamse Milieumaatschappij verhuisde het meetstration voor fijnstof van Ruisbroek naar de Schorre in Boom. Ruisbroek blijkt na de vele norm overschrijdingen niet representatief te zijn. Maar voor ons is dat tussen de struiken in de Schorre evenmin. We stellen daarom voor om elke maand een mobiel meettation de (ver)plaatsen tussen de gemeenten Ruisbroek, Niel, Boom, Wintam en Willebroek. enkel op deze manier krijgen we een waarheidsgetrouw beeld, een beeld waar deze leefgemeenschappen recht op hebben.’