Inwoners houden samen met Groen de verkaveling Heiken tegen

12 Juni 2018

Inwoners houden samen met Groen de verkaveling Heiken tegen

In maart liep het onderzoek naar de verkaveling van meer dan 5 ha ter hoogte van Heiken af. Deze gigantische open ruimte moest plaats ruimen voor maar liefst 69 woningen in de eerste fase. Dit zou de nodige impact hebben op de omringende straten met betrekking tot mobiliteit en de luchtkwaliteit. Ruim 30 inwoners en Groen dienden bezwaar in tegen deze verkaveling. Zij hadden allemaal heel wat bedenkingen bij het aansnijden van dit woonuitbreidingsgebied. Groen kreeg deze week van de gemeente te horen dat de verkavelaar Imwo Invest uit Temse zijn aanvraag heeft ingetrokken. "We zijn zeer gelukkig dat deze verkaveling niet doorgaat. Dit had niet mogelijk geweest zonder de steun van de vele inwoners en de betrokkenheid van de buurt bij dit dossier. Maar ook voor Groen kan het niet dat men zo een gigantisch stuk grond, niet eens aansluitend aan het centrum van Sint-Amands, aansnijdt. We vinden het wel jammer dat het huidige bestuur weinig aandacht heeft voor de levenskwaliteit van de inwoners en haar inwoners ook niet heeft betrokken bij dit dossier. Gezien ook Polder Scheldeschorren-Noord een negatief advies gaf omdat deze verkaveling voor overstromingen zal zorgen in het centrum van Sint-Amands. Dit dossier belangt dus niet alleen de omliggende straten aan, maar het hele centrum. Dit is trouwens niet het enige dossier dat in de afgelopen 2 maanden naar de prullenmand is verwezen (cfr. herverkaveling Lippelo-Liezele)." vertelt Steven Prinsen, gemeenteraadslid in Puurs.  Ze worden hierbij gesteund door de inwoners die ook blij zijn dat het plan niet doorgaat. “Gelukkig is de procedure stop gezet en wij hopen dat het bestuur het ernstig meent met het welzijn van zijn bewoners, de natuur laat behouden en geen nieuwe aanvraag toelaat. Wij hebben in ons bezwaarschrift de problemen neergeschreven inzake mobiliteit, milieu, veiligheid en wateroverlast voor de hele gemeente. Problemen die op voorhand moeten bestudeerd en bevraagd worden. Sint-Amands, met zijn leegstaande panden en onverkochte bouwgronden, heeft geen nood aan bijkomende grootschalige verkavelingen!” zegt Emiel Van den Bossche, bewoner op het Heiken. "Ik vrees dat dit dossier enkel over de verkiezingen in oktober wordt getild en er dan in de maanden daarna vermoedelijk een nieuwe aanvraag volgt. We vinden dat de gemeente Puurs-Sint-Amands werk moet maken van een visie op ruimtelijke ordening voor er nog nieuwe open ruimte wordt ingenomen. Want ook de gemeente Puurs verkoopt structureel gronden om haar basisdienstverlening te organiseren. Dit moet stoppen! Wij willen dat het landelijk karakter van onze gemeente wordt behouden. Daarbij komend willen wij een leefomgeving die gezond is voor onze kinderen." zegt Els Knoops, voorzitter Groen Puurs-Sint-Amands.