Puurs treed toe tot de statiegeldalliantie

21 Maart 2018

Puurs treed toe tot de statiegeldalliantie

De statiegeldalliantie wil maatschappelijke organisatie, lokale overheden, bedrijven en milieuorganisaties verenigen om gezamelijk initiatief te nemen voor statiegeld op blikjes en plastic flessen.  Groen vindt de aansluiting van de gemeente tot de aansluiting bij de statiegeldalliantie een goed idee. Op vraag van gemeenteraadslid Steven Prinsen van Groen werd deze aansluiting aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd.  Steven Prinsen reageert: "Groen Puurs-Sint-Amands is blij met de conclusie, waaruit deze aansluiting volgt. Jaarlijks zijn de gemeentelijke ruimdiensten hele dagen in de weer om zwerfvuil aan te pakken. Het invoeren zou enkel al op dit terrein een verbetering opleveren. Plastic flessen en blikjes maken namelijk 40% uit van alle zwerfvuil."